សាហាវ​ណាស់​! ប្រពន្ធ​រង​ការ​ចោទ​រត់តាម​ប្រុស ត្រូវ​ប្តី​ចាប់​ចងវាយ​១០០​ខ្សែក្រវ៉ាត់​រហូត​សន្លប់ និង​ទុក​ឲ្យ​អ្នកភូមិ​ឆ្លៀតឱកាស​រំលោភ​ថែមទៀត​ – CEN