ក្រុម​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​ស្វីស រកឃើញ​ប្រូតេអ៊ីន​ថ្មី​មួយ​ដែល​អាច​ប្រឆាំង​នឹង​មហា​រីកថ្លើម​ – CEN