តុលាការ​ឃុំខ្លួន យោធា​ពាក់​ស័ក្ដិ​៣ ប្រើ​អំពើហិង្សា​លើសង្សារ​ – CEN