ទប់​សំណើច​ពុំបាន ពេល​ឃើញ​បង្កង​ចេះ​ជក់បារី​យ៉ាង​… សង្ហា​រ​! (Video inside) – CEN