អីយ៉ា ខ្លាំងបាត់! ភរិយា​ស្រស់​ស្អាត​នាយ​ចយ ព្រមាន​អ្នក​ដទៃ​បើ​ចង់ «ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ» កុំ​ឲ្យ​ប៉ះ​ចំ ប្រយ័ត្ន​លើស​ក្នុង​រូប​នេះ! – CEN