តុលាការ​ឃុំខ្លួន ឧត្តមសេនីយ៍​យោធា​ក្លែងក្លាយ ចោទប្រកាន់​បី​បទល្មើស​ – CEN