ពីរ​ខែ​ដំបូង​ឆ្នាំ​២០១៨ ភ្ញៀវទេសចរ​ជនជាតិ​ចិន មក​ទស្សនា​ខេត្ត​សៀមរាប​ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​១ – CEN