សម្តេច​តេជោ ផ្តល់​អនុសាសន៍​សំខាន់ៗ​៥​ចំណុច ដើម្បី​បម្រើ​វិស័យ​សុខាភិបាល​ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ – CEN