រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ថាប័ន​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ចូលរួម​ទប់ស្កាត់​បទល្មើស​ព្រៃឈើ និង​សត្វព្រៃ​ឆ្លងដែន​ – CEN