ខែ​មីនា អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ បាន​បើ​បន្ទប់​ស្តាប់​ចម្លើយ​ចំនួន​២០​លើក ក្រោយពេល​ទទួល​ពាក្យ​ប្តឹង​ – CEN