បុរស​ម្នាក់​ចេញទៅ​រក​ខ្យង​ពុំ​ឃើញ​ត្រឡប់មកវិញ អ្នកភូមិ​សង្ស័យ​ក្រពើ​ដ៏​ធំ​នេះ​ស៊ី ចាប់​វះ​ពោះ ពុទ្ធោ​អើយ ឃើញ​ហើយ​ស្ទើរ​គាំងបេះដូង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN