មន្ត្រី​៖ ក្នុង​១​ខែៗ យ៉ាង​តិច​មាន​នាវា​ទេសចរណ៍​៥​គ្រឿង ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ – CEN