យុវតី​កាណាដា​ម្នាក់​ទិញ​ឆ្នោត ១​សន្លឹក​លើក​ដំបូង​ដើម្បី​អបអរ​ខួបកំណើត​ខ្លួន មានអី ត្រូវ​រង្វាន់​ធំ​ ​ចាយ​មួយជីវិត​ – CEN