អ្នក​ស្មោះស្ម័គ្រ​ម្នាក់​របស់​អ្នកស្រី អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី ត្រូវ​គេ​បោះឆ្នោតឲ្យ​ក្លាយជា​ប្រធានា​ធិបតី​ – CEN