ប្រជាជន​និង​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ អគុណ​សហភាព​អឺរ៉ុប ដែល​ផ្តល់​ជំនួយ​ស្តារ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ​បន្តបន្ទាប់​ – CEN