ដំរីចុះប្រេង​មួយ​ក្បាល​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី បង្ក​ការភ័យខ្លាច​ដល់​អ្នកស្រុក​រត់​ចែក​ផ្លូវ​គ្នា​បាតជើង​ស​ព្រាត​ – CEN