​វីដេអូ​ដ៏​រន្ធត់​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​អ្នកភូមិ​ឡើង​ទំ​ចុងឈើ ខណៈ​នាំគ្នា​បង្ក្រាប​ខ្លា​ដែល​ខាំ​សម្លាប់​ស៊ី​មនុស្ស​អស់​ច្រើន​នាក់​ – CEN