ឧត្តមសេនីយ៍ឯក​ស្រី ឌឹ​ក ៖ ព្រំដែន​មាន​សន្តិភាព កងកម្លាំង​កងទ័ព ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រកប​របរ​អាជីវកម្ម បាន​យ៉ាង​ប្រសើរ​ – CEN