គ្រាន់តែ​ត្រី​ក្រឹម​ស្លាក់​គ្រួស​ថ្ម​សោះ​! ម្ចាស់​ហ៊ាន​ចំណាយ​លុយ​រាប់​រយ​ដុល្លា ធ្វើការ​វះកាត់​ឲ្យ​វា​ (Video inside) – CEN