កាន់​ដាវ បម្រុង​ទៅ​ប្លន់​ក្នុង​ផ្សារ មានអី អ្នក​គិតលុយ​ទាញ​ដាវ​ចេញ​មក​ធំ​ជាង រត់​បះជើង​ស​ព្រាត (​មាន​វីដេអូ​) – CEN