​ញាក់សាច់​! ចោរ​ស្រី​ម្នាក់​សម្រេចចិត្ត​ស្រាត​ននលគក ដើម្បី​រំដោះខ្លួន​ពី​កំហឹង​មហាជន (​មាន​វីដេអូ​) – CEN