បណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ សុខ ទូច ៖ បើ​មាន​សង្គ្រាម​គឺ​គ្មាន ស្នាមញញឹម គ្មាន​មិត្តភក្តិ គ្មាន​វប្បធម៌​និង​គ្មាន​ធម្មជាតិ​ – CEN