លោកជំទាវ​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន ៖ ​ក្រោម​នយោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ សម្តេច​បាន​កសាង និង​ដឹកនាំ​ប្រទេស​ឲ្យមាន សុខ​សន្តិភាព​ពេញលេញ និង​ការអភិវឌ្ឍ​គ្រប់​វិស័យ – CEN