បញ្ចប់ សមយុទ្ធ​នាគ​មាស​នៅ​តំបន់​ភ្នំ​ធំ​ម្រះព្រៅ​ – CEN