រំលឹក​ឱ្យ​អ្នកជំនាន់ក្រោយៗ បាន​យល់ដឹង​កាន់តែច្បាស់ និង​បន្ត​ថែរក្សា​ការពារ​ឱ្យបាន​គង់វង្ស នៃ​សារៈសំខាន់​ក្រមា​ខ្មែរ​ – CEN