នារី​ម្នាក់​ប៉ះ​បង្គោល​ភ្លើង​ឆក់​ស្លាប់​នៅ​ខេត្តសៀមរាប , អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ថា​មិន​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រងរ​បស់​ខ្លួន​ – CEN