ក្រុម​ខ្ទើយ ៣​នាក់ គាស់​ទ្វារ​រថយន្ត​យក​ទូរស័ព្ទ ពេល​ម្ចាស់​ស្រវឹង ឈប់​រថយន្ត​នៅ​តាម​ផ្លូវ​ – CEN