មន្ទីរពេទ្យ​សម្ភព​សោភា​វះកាត់​សម្រាលកូន​បណ្តាលឱ្យ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN