បងប្រុស​របស់​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ដែល​សម្លាប់​រង្គាល​នៅ Las Vegas ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន និង​ចោទ​ពីបទ​រក្សាទុក​រូប​អាសអាភាស​កុមារ​ជាច្រើន​ – CEN