ជប៉ុន​នឹង​ឲ្យ​ឥណ្ឌា​កម្ចី​ប្រាក់ ១០០​ពាន់​លាន​យេន ដើម្បី​ស្ថាបនា​ប្រព័ន្ធ​រថភ្លើង​ក្រោម​ដី​ – CEN