លោក អ៊ិន សុ​ភិន ប្រតិកម្ម​ភ្លាមៗ ពេល​បុគ្គលិក​ម្នាក់​របស់​លោក​ស​រ​សេរ​រឿង​លុយកាក់​លើ​ហ្វេ​សប៊ុក​ – CEN