សង្ក្រាន​ពោធិ៍​សែនជ័យ នឹង​មាន​តារា​ជាង​១០០​ដួង​ចូលរួម​ – CEN