ថ្ងៃ​៣០​មីនា​នេះ ជា​ខួប​៣​ឆ្នាំ នៃ​មរណភាព លោក ប៉ែន សមិទ្ធិ​ – CEN