មេដឹកនាំ​រុស្ស៊ី ចិន និង​មាន​ជំនួប​ដោយឡែក​អំឡុងពេល​ប្រព្រឹត្តទៅ​របស់ APEC នា​ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN