ក្រឡាប់​រថយន្ត​បណ្តាលឲ្យ​កម្មក​របេះ​ផ្លែ​មៀន​ជាង​៤០​នាក់​រងរបួស​ – CEN