កូនស្រី​អតីត​ចារបុរស​រុស្ស៊ី រង​ការបំពុល​នៅ​អង់គ្លេស មាន​ភាពប្រសើរ​ឡើង​វិញ​ហើយ – CEN