រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ឲ្យ​បញ្ឈប់​ការចាក់ផ្សាយ​បទ​ចម្រៀង (​រាំ​ស្កុប​) របស់​ផលិតកម្ម​សាន់ដេ​ – CEN