សម្ដេច​តេជោ ៖ ការងារ​អាទិភាព​ចំនួន​៣ ប្រែក្លាយ​កម្ពុជា ឲ្យទៅ​ជា​ប្រទេស​មាន​ចំណូល​មធ្យម​កម្រិត​ខ្ពស់​ – CEN