ជ្រុះ​សក់​ពុំខាន ពេល​មើល​វីដេអូ​នេះ ព្រោះ​ខ្មោច​ស្រី​ម្នាក់​តាម​លង​អ្នក​បើកឡាន​កន្លែង​ផ្លូវ​ស្ងាត់​ស្តែងៗ ដល់​ថ្នាក់​ឈប់​មិន​ហ៊ាន​បន្តដំណើរ​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN