ចិន​ឈរ​លំដាប់​ទី​១ ជាមួយ​ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា ជាង ១៥​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​ – CEN