​មហាជន​ផ្ទុះ​កំហឹង នឹង​ទង្វើ​ឪពុក​នេះ​ប្រដៅ​កូន វ៉ៃ​ឡើង​ខ្លោច​សាច់ ហើយ​ចង​អូស​តាម​ម៉ូតូ ព្រោះ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​រឿង​មួយ​នេះ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN