មុខមាត់​ស្អាត​ប្រៀប​តារា តែ​កុំ​មើល​ដងខ្លួន ម៉ែ​… ឃើញ​ហើយ​ចង់​ផ្ងារ​ហ្មង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN