វិបត្តិ​ការទូត រុស្ស៊ី​បន្ត​បណ្តេញ​អ្នកការទូត ៥៩​នាក់ មកពី​ប្រទេស​ចំនួន ២៣ – CEN