រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​អា​មេ​រិច ទៅ​ទស្សនៈកិច្ច​តំបន់​គ្មាន​កងទ័ព​ខ័​ណ្ឌ​កូរ៉េ​ខាង​ទាំងពីរ​ – CEN