ចូល​ចាប់បង្ខំ​កូន​គេ​ដល់​ក្នុងផ្ទះ រឹត​រួម​ហើយ លេប​ទាំងមូល​ទៀត !! (រូប ៥សន្លឹក Video inside) – CEN