ទោស​ប្រហារជីវិត ៦ សម្រាប់​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន​ដែល​សម្លាប់​មនុស្ស ៨​នាក់ ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ​យ៉ាង​សាហាវ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មិន​ដល់ ២​នាទី​ផង – CEN