គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ថ្ងៃទី​៣១​មីនា ស្លាប់​១០​នាក់​ – CEN