មេដឹកនាំ​នៃ​ប្រទេស​ទាំងបី CLV ប្រឹងប្រែង​អភិវឌ្ឍន៍​តំបន់ត្រីកោណ​ឲ្យ​មានការ​រីកចម្រើន​លឿន​បំផុត​នៅក្នុង​អនុតំបន់​ – CEN