គ​.​ជ​.​ប ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ចសន្យា រយៈពេល​ខ្លី ចំនួន ៧០២​នាក់ សម្រាប់​បម្រើ​ការងារ ឲ្យ​ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ – CEN