បញ្ជូន​សង្ស័យ​៥​នាក់ មក​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​វិញ ឯ​លោក ឡាយ វណ្ណៈ សារភាពថា​ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា ជាមួយ​អ្នកស្រី ចេ​វ សុ​វ​ឌ្ឍ​នា , អ្នកស្រី ចេ​វ សុ​វ​ឌ្ឍ​នា សរសេរ​សំបុត្រ រៀបរាប់​ស្នេហា​ដ៏ជូរចត់​ – CEN